کنکور ریاضی ۱۴۰۱

کنکور ریاضی 1401

همه چیز درباره کنکور ریاضی ۱۴۰۱

بیشتر دانش آموزانی که در رشته ریاضی تحصیل می کنند با علاقه به رشته های مهندسی مانند مهندسی برق، مکانیک، مهندسی عمران و … وارد این رشته شده و قصد شرکت در کنکور ریاضی را دارند.

دانش آموزان در کنکور ریاضی باید به ۲ دسته از سوالات پاسخ دهند:

  • سوالات عمومی: دانش آموان در قسمت سوالات عمومی باید به ۴ درس ادبیات، عربی، دینی و زبان انگلیسی پاسخ دهند.

تعداد کل سوالات در این دفترچه ۱۰۰ تست می باشد، که سهم هر درس ۲۵ تست است، مدت زمان پاسخگویی به این ۱۰۰ سوال، ۷۵ دقیقه می باشد.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه۴۲ ثانیه
۲عربی۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۳دین و زندگی۲۵۵۱۷۵۱۷ دقیقه۴۲ ثانیه
۴زبان انگلیسی۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
  • سوالات تخصصی: دانش آموزان در قسمت سوالات تخصصی باید به ۳ درس ادبیات، عربی و دینی پاسخ دهند.
  • تعداد کل سوالات در این دفترچه ۱۳۵ تست می باشد، که مدت زمان پاسخگویی به آن ها ۱۷۵ دقیقه می باشد.
ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضیات۵۵۱۰۱۱۵۵۸۵ دقیقه۹۰ ثانیه
۲فیزیک۴۵۱۵۶۲۰۰۵۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۳شیمی۳۵۲۰۱۲۳۵۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

گسسته

مبحث: گسستهتعداد سوالات
گراف۲
بردار۲
مربع لاتین۱
نظریه اعداد۴
ترکیبیات۱

حسابان

مبحث: حسابانتعداد سوالات
معادله و نامعادله۲
لگاریتم ترکیبی با دترمینان۱
لگاریتم۱
حد و پیوستگی۵
تابع۱۰
مثلثات۳
الگو دنباله۲

هندسه

مبحث: هندسهتعداد سوالات
چند ضلعی محاطی و محیطی۳
نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز۲
بیضی و سهمی۱
دایره۳
ماتریس۲

احتمال

مبحث: احتمالتعداد سوالات
گزاره ها۱
مجموعه ها۲
واریانس۱
احتمال۳
میانگین۱

فیزیک

مبحثتعداد سوالات
فیزیک و اندازه گیری۱
کار و انرژی و توان۱
ویژگی های فیزیک مواد۲
دما و گرما۳
ترمودینامیک۳
الکتریسیته ساکن۵
جریان الکتریکی۶
مغناطیس۳
القا۰
خازن۱
حرکت بر خط راست۵
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
بر هم کنش های موج۲
فیزیک اتمی۵
فیزیک هسته ای۲

شیمی

مبحثتعداد سوالات
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱

ادبیات

مبحثتعداد سوالات
معنی لغت۳
املا۳
حفظ شعر۱
دستور زبان۵
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹

عربی

مبحثتعداد سوالات
ترجمه و تعریب۱۰
درک مطلب۴
تحلیل صرفی۳
اعراب گذاری۱
لغت۲
قواعد۵

دین و زندگی

پایه دهم

مبحثتعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم۲
درس سوم۱
درس چهارم۰
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشم۱
درس نهم۰
درس دهم۰
درس یازدهم۱
درس دوازدهم۱

پایه یازدهم

مبحثتعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشم۰
درس نهم۲
درس دهم۱
درس یازدهم۰
درس دوازدهم۱

پایه دوازدهم

مبحثتعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم۰
درس هشم۱
درس نهم۱
درس دهم۰

زبان انگلیسی

مبحثتعداد سوالات
گرامر۴
واژگان۸
close test۵
درک مطلب۸

منابع دروس تخصصی کنکور ریاضی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تحصیلی
ریاضیهندسه ( ۱ )
هندسه ( ۲ )
آمار و احتمال
حسابان ( ۱ )
حسابان ( ۲ )
هندسه ( ۳ )
ریاضیات گسسته
۱۱۰۲۱۳
۱۱۱۲۱۳
۱۱۱۲۱۵
۱۱۱۲۱۴
۱۱۲۲۱۴
۱۱۲۲۱۳
۱۱۲۲۱۵
دهم
یازدهم
یازدهم
یازدهم
دوازدهم
دوازدهم
دوازدهم
فیزیک فیزیک ( ۱ )
فیزیک ( ۲ )
فیزیک ( ۳ )
۱۱۰۲۰۹
۱۱۱۲۰۹
۱۱۲۲۰۹
دهم
یازدهم
دوازدهم
شیمیشیمی ( ۱ )
شیمی ( ۲ )
شیمی ( ۳ )
۱۱۰۲۱۰
۱۱۱۲۱۰
۱۱۲۲۱۰
دهم
یازدهم
دوازدهم

منابع دروس عمومی کنکور ریاضی

نام درسنام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال تحصیلی
زبان و ادبیات فارسیفارسی ( ۱ )
فارسی ( ۲ )
فارسی ( ۳ )
۱۱۰۲۰۱
۱۱۱۲۰۱
۱۱۲۲۰۱
دهم
یازدهم
دوازدهم
۹۸
۹۹
۱۴۰۰
عربیعربی _ زبان قرآن ( ۱ )
عربی _ زبان قرآن ( ۲ )
عربی _ زبان قرآن ( ۳)
۱۱۰۲۰۶
۱۱۱۲۰۶
۱۱۲۲۰۶
دهم
یازدهم
دوازدهم
۹۸
۹۹
۱۴۰۰
فرهنگ و معارف اسلامیدین و زندگی ( ۱ )
دین و زندگی ( ۲ )
دین و زندگی ( ۳ )
۱۱۰۲۰۴
۱۱۱۲۰۴
۱۱۲۲۰۴
دهم
یازدهم
دوازدهم
۹۸
۹۹
۱۴۰۰
زبان انگلیسیزبان انگلیسی ( ۱ )
زبان انگلیسی ( ۲ )
زبان انگلیسی ( ۳ )
۱۱۰۲۳۰
۱۱۱۲۳۰
۱۱۲۲۳۰
دهم
یازدهم
دوازدهم
۹۸
۹۹
۱۴۰۰

زیر گروه های یک رشته ریاضی

دکترای پیوسته بیوتکنولوژیفقه و حقوق امامیعلوم کامپیوترتاریخ تمدن ملل اسلامیمهندسی ساخت و تولیدکاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی
دکترای پیوسته فیزیکفقه و حقوق حنفیعلوم مهندسیتربیت مروج سیاسیکاردانی  بهینه سازی مصرف انرژیکـاردانی جهـانگردی
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد فقه و حقوق شافعیمعماری داخلیحسابداریکاردانی بیمهکـاردانی حسـابداری
 آمارفقه و حقوق شافعیمهندسس اپتیک و لیزرحفاظت اطلاعاتکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی سخت افزار کامپیوتر
آمار و سنجش آموزشی فقـه و مبـانی حقوق اسلامیمهندسی انرژیروانشناسیکاردانی تربیت معلم قرآن کریمکاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 آموزش ابتداییفلسفه و حکمت اسلامیمهندسی برقریاضیات و کاربردهـا علوم انتظامیکاردانی علوم انتظامی
 آموزش ریاضیفلسفه و عرفان اسلامیمهندسی بهره برداری راه آهنزبـان و ادبیـات عربـیعلوم تربیتیکاردانی علوم ورزشی
آموزش علوم ورزشی فلسفه و کلام اسلامیمهندسی پزشکیشـیعه شناسـیعلوم سیاسیکاردانی فراوری مواد معدنی
آموزش فیزیکفناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماضـد تروریسمکاردانی امور مالی و مالیاتیکاردانی فنـاوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش کودکـان اسـتثناییفیزیکمهندسی حملونقل ریلیعلم اطلاعات و دانش شناسیفقه و حقوق اسلامی
اقتصادگردشـگریمهندسی دریـا معارف اسلامیکاردانی آمار
الکترونیک و مخابرات دریاییمددکاری اجتماعیمهندسی دریانوردیمعارف اسلامی ـ تبلیغ و ارتباطاتکاردانی آموزش ریاضی
امنیت اطلاعاتمدیریت اطلاعات و ارتباطاتمهندسی راه آهنمعارف اسلامی و اخلاقکاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
امنیت اقتصادیمدیریت امور بانکیمهندسی شهرسازیمعارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی تـاریخکاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات
امنیت بین المللمدیریت امور گمرکیمهندسی صنایعمعـارف اسـلامی و علـوم تربیتیکاردانی امور بانکی
امنیت نرممدیریت بازرگانیمهندسی کامپیوترمعارف اسلامی و علوم قرآنیکاردانی تعمیر و نگهداری هواپیما
ایمنی صنعتیمدیریت بازرگانیمهندسی کشـتیمعارف اسلامی و کلامکاردانی تکنولوژی آبیاری
پژوهشگری امنیتمـدیریت و بازرگـانی دریـاییمهندسی ماشین آلات دریاییمعارف اسلامی و مدیریتکاردانی امـور دولتی
پژوهشگری امنیتمربیگـری عقیـدتیمهندسی ماشین های ریلیمعارف اسلامی و مدیریتکاردانی امور فرهنگی
تاریخ اسـلاممطالعـات امنیتیمهندسی ماشین هـای صـنایع غـذاییعلـوم ورزشیعلوم قرآن و حدیث

زیر گروه های دو رشته ریاضی

شیمی کاربردی
شیمی محض
مهندسی ایمنی
مهندسی پلیمر
مهندسی شیمی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
کاردانی فنی مواد

زیر گروه های سه رشته ریاضی

کاردانی الکترونیک هواپیمایی
کاردانی اویونیک هواپیما
کاردانی پالایش گاز
کاردانی شهرسازی
کاردانی فنی برق
کاردانی فنی جوشـکاری
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی صنایع شیمیایی
کاردانی فنی عمران
کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی فنی معدن

برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱

برنامه ریزی به معنای تنظیم مقررات برای اجرای یک کار می باشد.

برنامه ریزی درس برای دانش آموزان از اهمیت فراوانی برخوردار است و هیچ فعالیتی بدون برنامه ریزی به سر انجام نخواهد رسید.

امروزه یکی از بزرگترین اهداف دانش آموزان و خانواده هایشان، قبولی در کنکور سراسری می باشد.

کنکور یک مسیر پر پیچ و خم برای هر داوطلبی می باشد، اما با وجود داشتن یک برنامه ریزی مناسب می توان از این مسیر سخت، به آسانی عبور کرد.

برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱

خرید محصولات یادگیری آسان

خرید محصولات

ارتباط با ما

به منظور برقراری ارتباط با مشاورین ما و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان با شماره زیر ارتباط برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰


اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست