منابع کنکور ۱۴۰۱

منابع کنکور 1401

منابع کنکور ۱۴۰۱ کدامند؟

حذفیات کنکور ۱۴۰۱ چیست؟

بودجه بندی به چه معناست؟

امروزه دغدغه تمام دانش آموزان و والدین شان شرکت در آزمون سراسری و قبولی در بهترین دانشگاه ها می باشد.

با توجه به یک پارچه شدن منابع داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید تمام دانش آموزانی که می خواهند برای کنکور ۱۴۰۱ شرکت کنند باید منابع نظام جدید را مطالعه کنند. و برای برنامه ریزی برای این ماراتن نفس گیر باید از منابع پایه دهم، یازدهم و دوازدهم استفاده کنند.

برای شرکت در این ماراتن بزرگ و رسیدن به برتری داوطلبین باید اطلاعاتی در مورد بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱، بهترین منابع در رشته خود، ضریب دروس و … داشته باشند.

دانش آموزان زیادی بوده اند که برای شرکت در کنکور سراسری وقت زیادی برای مطالعه گذاشته اند اما به موفقیت نرسیده اند و شکست خورده اند که این شکست دلایل زیادی داشته است.

برنامه ریزی درسی رایگان کنکور آسان است

ویژگی بهترین منابع کنکوری

  • آموزش مفاهیم کتاب درسی هم سطح با تست های کنکور سال های پیش
  • تحلیل تست های کنکوری
  • تدریس شده توسط برترین اساتید کنکوری کشور

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

همانطور که در ابتدا گفته شد کنکور ۱۴۰۱ نیز برطبق منابع نظام جدید برگزار می شود و اگر داوطلبین نظام قدیم قصد شرکت در کنکور سراسری را نیز دارند باید از منابع نظام جدید استفاده کنند همچنین باید از بودجه بندی جدید دروس در رشته خود آگاهی داشته باشند.

بودجه بندی به این معناست که از هر درس و مبحث، تعداد معینی سوال طراحی می شود.

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

حذفیات کنکور ۱۴۰۱

هر ساله در کنکور سراسری مباحثی از کتاب حذف می شود.

دانش آموزان با اطلاع از این حذفیات دیگر نیازی نیست به سراغ آنها بروند.

ردیفنام کتاب۸۰ درصد محتوای تحت پوشش۲۰ درصد حذفیات
۱فیزیک ۳رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۰۲ (تا ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته ریاضی فیزیک کد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۲۴ (تا ابتدای مدل اتم رادرفوردـ بور)رشته تجربی کد ۱۱۲۲۴۴ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۰۳ (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه ۱۲۵ (پایان فصل ۴) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه ۱۲۲ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۷ جزو آزمون هستند. رشته ریاضی فیزیک کد ۱۱۲۲۰۹ (چاپ ۱۳۹۸) از صفحه ۱۲۴ (ابتدای مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پایان صفحه ۱۵۶ (پایان فصل ۶) حذف است. لازم به تذکر و توضیح است تمرینهای صفحه ۱۳۴ از تمرین شماره ۱ تا پایان تمرین شماره ۱۰ جزو آزمون هستند.
۲زیست شناسی ۳صفحه ۱ تا ۱۰۰صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۴
۳تاریخ ۳صفحه ۱ تا ۱۲۴ (تا پایان درس ۹)صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۹ (درس ۱۰ تا ۱۲)
۴زبان انگلیسی ۳صفحه ۱ تا ۸۲صفحه ۸۳ تا ۱۰۲
۵فارسی ۳ (کلیه رشته ها) کد ۱۱۲۲۰۱صفحه ۱۰ تا ۱۴۷صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۳
۶علوم و فنون ادبی ۳ (علوم انسانی و معارف اسلامی)صفحه ۱۰ تا ۹۴صفحه ۹۵ تا ۱۲۲
۷
جغرافیای (۳) (کاربردی) رشته علوم انسانی
صفحه ۱ تا ۹۳ (تا مبحث زمین لغزش)صفحه ۹۳ تا ۱۱۵
۸عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۶ رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیکصفحه ۱ تا پایان صفحه ۴۸ یعنی از درس اول تا پایان درس سومصفحه ۴۹ تا پایان صفحه ۶۵ یعنی همه درس چهارم
۹عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۷ رشته ادبیات و علوم انسانیصفحه ۱ تا پایان صفحه ۷۰ یعنی از درس اول تا پایان درس چهارمصفحه ۷۱ تا پایان صفحه ۸۲ یعنی همه درس پنجم
۱۰عربی، زبان قرآن (۳) کد ۱۱۲۲۰۸ رشته علوم و معارف انسانیصفحه ۱ تا پایان صفحه ۱۲۴ یعنی تا پایان درس هشتمصفحه ۱۲۵ تا پایان صفحه ۱۶۴ یعنی همه درس نهم و دهم
۱۱شیمی ۳صفحه ۱ تا ۱۰۰ (اول مبحث آمونیاک و بهرهوری در کشاورزی)صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۱
۱۲حسابان ۲ (رشته ریاضی)از صفحه ۱ تا ۱۱۰ پایان فصل ۴از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۴
۱۳ریاضیات گسسته (رشته ریاضی)از صفحه ۱ تا ۷۲ پایان درس اول از فصل ۳از صفحه ۷۳ تا ۸۴
۱۴هندسه ۳ (رشته ریاضی)از صفحه ۱ تا ۷۶ پایان درس اول از فصل ۳از صفحه ۷۷ تا ۸۶
۱۵ریاضی ۳ (رشته تجربی) کد ۱۱۲۲۱۱از صفحه ۱ تا ۱۲۰ پایان فصل ۵از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۰
۱۶ریاضی و آمار ۳ (رشته انسانی)از صفحه ۱ تا ۸۵ پایان درس اول از فصل ۳از صفحه ۸۶ تا ۱۰۴
۱۷فلسفه ۲از صفحه ۱ تا ۶۳از صفحه ۶۵ تا ۹۰
۱۸جامعه شناسی ۳از صفحه ۱ تا ۹۲از صفحه ۹۳ تا ۱۱۶
۱۹دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۴از صفحه ۱ تا ۱۰۹از صفحه ۱۰ ۱ تا ۱۴۰
۲۰دین و زندگی ۳ کد ۱۱۲۲۰۵از صفحه ۱ تا ۱۳۵از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵
۲۱تاریخ ۳ کد ۱۱۲۲۳۳ رشته علوم و معارف اسلامیاز صفحه ۱  تا ۱۳۵از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۵

منابع کنکور تجربی ۱۴۰۱

یکی از رشته های پر طرفدار در بین دانش آموزان رشته تجربی می باشد.

دروس تخصصی این رشته شامل زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی و فیزیک می باشد.

دروس عمومی این رشته نیز شامل ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.

درس زیست شناسی یکی از دروس سخت در بین دروس این رشته می باشد.داوطلبانی که می خواهند در این رشته آزمون دهند و هدف آن ها رشته های پزشکی و پیراپزشکی می باشد باید درصد بالایی را در این درس به دست آورند.

تعداد بالای داوطلبین در این رشته و ظرفیت محدود دانشگاه ها در رشته های پرمتقاضی پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی و … باعث می شود مطالعه و برنامه ریزی، کمی سخت تر برای دانش آموزان شود.

منابع دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۱

منابع تخصصی کنکور تجربی

منابع کنکور ریاضی ۱۴۰۱

رشته ریاضی نیز یکی از رشته هایی است که دانش آموزان در پایه دوم دبیرستان آن را انتخاب می کنند.

اکثر دانش آموزان با انتخاب این رشته می خواهند به رشته های پر طرف داری مانند : مهندسی، عمران، معماری، برق و … دست پیدا کنند.

در این رشته دروس تخصصی عبارت اند از : ریاضی، فیزیک و شیمی و دروس عمومی این رشته عبارت اند از: ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی

دروس محاسباتی این رشته همچون ریاضی وفیزیک، کمی کار را برای دانش آموزان این رشته سخت می کند ولازمه موفقیت در این رشته نیز تقویت مهارت تست زنی در این دروس می باشد.

رشته ریاضی دارای سه زیر گروه می باشد.داوطلبان این رشته باید از ضرایب متفاوت این سه زیر گروه اطلاع داشته باشند و براساس آن برنامه ریزی های متفاوتی داشته باشند تا بنوانند به نتیجه مطلوب خود دست پیدا کنند.

منابع دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

منابع تخصصی کنکور ریاضی
منابع تخصصی کنکور ریاضی

منابع دروس عمومی رشته ریاضی و رشته تجربی

دروس عمومی در رشته های ریاضی و تجربی مشترک می باشد.

به همان اندازه که دروس تخصصی در کنکور سراسری اهمیت دارند، دروس عمومی هم نیز دارای اهمیت می باشند.

منابع دروس عمومی

منابع کنکور انسانی ۱۴۰۱

یکی از رشته هایی که کنکور سراسری نیز در آن برگزار می شود رشته انسانی می باشد.

اکثر دانش آموزانی که این رشته را انتخاب می کنند، در کنکور سراسری قصد قبول شدن در رشته هایی مانند روان شناسی، حسابداری، مدیریت و… را دارند.

برای قبول شدن در رشته هایی که گفته شد نیازمند دانستن منابع این رشته و همچنین بودجه بندی این دروس می باشد.

منابع دروس تخصصی کنکورانسانی ۱۴۰۱

منابع دروس تخصصی انسانی
منابع دروس تخصصی انسانی
بهترین منبع برای مطالعه زیست کنکور چیست؟

کامل ترین و جامع ترین منبع برای مطالعه زیست کنکور منبعی است که تمام شکل ها ومتن کتاب درسی را تحت پوشش قرار دهد وبتواند این درس را به صورت مفهومی به دانش آموز آموزش دهد.

بهترین منبع برای صد زنی فیزیک یادگیری آسان را معرفی کنید.

بهترین منبع برای صد زنی درس فیزیک منبعی است که شامل تمام نکات آموزشی و تمام تکنیک های تست زنی باشد. شما دانش آموزان می توانید با استفاده از دی وی دی های آموزشی و تست زنی استاد امیر مسعودی از هر منبع دیگری بی نیاز شوید.

آیا استفاده از منابع کمک درسی برای موفقیت در کنکور الزامیست؟

با توجه به سوالات کنکور سال های اخیر و افزایش سطح دشواری آن ها، تنها استفاده از کتاب درسی موجب موفقیت در کنکور سراسری نمی شود و برای رتبه برتر شدن استفاده از منابع کمک آموزشی، الزامیست.

تماس با یادگیری آسان

می توانید برای برقراری ارتباط با مشاورین یادگیری آسان با شماره زیر تماس برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

لینک مرتبط:
کنکور ۱۴۰۱
تاثیر معدل در کنکور ۱۴۰۱
سهمیه های کنکور ۱۴۰۱

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست