مدیریت زمان بندی سوالات کنکور

مدیریت زمان بندی سوالات کنکور

مدیریت زمان بندی سوالات کنکور

چگونه زمان را در کنکور سراسری مدیریت کنیم؟

طبق گفته ها قرار شده که آزمون سراسری در تاریخ ۳۰ و ۳۱ مرداد برگزار شود اما همچنان امکان به تعویق افتادن تاریخ آن نیز وجود دارد.

در آزمون سراسری به هر داوطلب در تمامی گروه های آزمایشی یک پاسخ نامه و ۲ دفترچه سوال آزمون عمومی ( دفترچه شماره یک ) و آزمون اختصاصی ( دفترچه شماره دو ) می دهند.

شخصی سازی تمام سوالات و پاسخ نامه ها

تمام سوالات در دفترچه آزمون، عمومی ( دفترچه شماره یک ) و اختصاصی (دفترچه شماره دو ) داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی شخصی سازه شده است و شماره داوطلبی ، نام و نام خانوادگی هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی ثبت شده است.

دروس عمومی و زمان بندی آن

عنوان سوال تعداد ازشمارهتاشمارهزمان پاسخگوییشماره دفترچه
زبان و ادبیات فارسی ۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه دفترچه شماره یک ( ۱۰۰ سوال ) ۷۵ دقیقه
زبان عربی ۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه دفترچه شماره یک ( ۱۰۰ سوال ) ۷۵ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی ۲۵۵۱۷۰۱۷ دقیقه دفترچه شماره یک ( ۱۰۰ سوال ) ۷۵ دقیقه
زبان انگلیسی ۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه دفترچه شماره یک ( ۱۰۰ سوال ) ۷۵ دقیقه

دروس اختصاصی رشته ریاضی و زمان بندی آن

عنوان سوال تعداد ازشماره تاشماره زمان پاسخگویی شماره دفترچه
ریاضی ۵۵۱۰۱۱۵۵۸۵ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۳۵ سوال ) ۱۷۵ دقیقه
فیزیک ۴۵۱۵۶۲۰۰ ۵۵ دقیقهدفترچه شماره دو ( ۱۳۵ سوال ) ۱۷۵ دقیقه
شیمی ۳۵۲۰۱۲۳۵۳۵ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۳۵ سوال ) ۱۷۵ دقیقه

دروس اختصاصی رشته انسانی و زمان بندی آن

عنوان سوال تعداد از شماره تا شماره زمان پاسخگویی شماره دفترچه
ریاضی ۲۰۱۰۱۱۲۰۲۵ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۸۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
اقتصاد ۱۵۱۲۱۱۳۵۱۰ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۸۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی )۳۰۱۳۶۱۶۵۳۰ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۸۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
زبان عربی ( اختصاصی )۲۰۱۶۶۱۸۵۲۰ دقیقهدفترچه شماره دو ( ۱۸۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
تاریخ و جغرافیا ۳۰۱۸۶۲۱۵۲۵ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۸۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
علوم اجتماعی ۲۰۲۱۶۲۳۵۱۵ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۸۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
فلسفه و منطق ۲۵۲۳۶۲۶۰۲۵ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۸۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
روانشناسی ۲۰۲۶۱۲۸۰۱۵ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۸۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
اصول عقاید و فقه (مخصوص دیپلمه های علوم و معارف اسلامی دارنده مدرک پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی نظام جدید )۲۰۲۸۱۳۰۰۲۰ دقیقه دفترچه شماره سه ( ۲۰ سوال ) ۲۰ دقیقه

دروس اختصاصی رشته تجربی و زمان بندی آن

عنوان سوال تعداد ازشماره تا شماره زمان پاسخگویی شماره دفترچه
زمین شناسی ۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۷۰ سوال ) ۱۷۵ دقیقه
ریاضی ۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقهدفترچه شماره دو ( ۱۷۰ سوال ) ۱۷۵ دقیقه
زیست شناسی ۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۷۰ سوال ) ۱۷۵ دقیقه
فیزیک ۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۷۰ سوال ) ۱۷۵ دقیقه
شیمی ۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۷۰ سوال ) ۱۷۵ دقیقه
بهیاری ( مخصوص بهیاران شاغل و داوطلبان دارای دیپلم بهیاری )۵۰۲۷۱۲۳۰۳۰ دقیقه دفترچه شماره سه ( ۵۰ سوال ) ۳۰ دقیقه

دروس اختصاصی گروه هنرو زمان بندی آن

عنوان سوال تعداد ازشماره تا شماره زمان پاسخگویی شماره دفترچه
درک عمومی هنر۳۰۱۰۱۱۳۰۲۵ دقیقهدفترچه شماره دو ( ۱۶۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
درک عمومی ریاضی ــ فیزیک ۳۰۱۳۱۱۶۰۴۰ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۶۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
ترسیم فنی ۲۰۱۶۱۱۸۰۲۶ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۶۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
خلاقیت تصویری و تجسمی ۲۰۱۸۱۲۰۰۲۴ دقیقهدفترچه شماره دو ( ۱۶۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
خلاقیت نمایشی ۲۰۲۰۱۲۲۰۱۳ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۶۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
خلاقیت موسیقی ۲۰۲۲۱۲۴۰۲۰ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۶۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه
خواص مواد۲۰۲۴۱۲۶۰۱۷ دقیقه دفترچه شماره دو ( ۱۶۰ سوال ) ۱۶۵ دقیقه

اهمیت مدیریت زمان در کنکور سراسری

در رقابت کنکور سراسری تنها آمادگی از لحاظ علمی کافی نمی باشد چرا که زمان کم و محدود باعث می شود حتی سوالاتی را که پاسخ آن ها را می دانید، نتوانید به آن ها پاسخ دهید.

بنابراین یک از فاکتور های مهم در برنامه ریزی کنکور، یادگیری اصول مدیریت زمان می باشد که سبب می شود داوطلب به مدت زمانی که صرف پاسخگویی برای هر تست می کند توجه نماید.

انوواع تکنیک های مدیریت زمان در جلسه کنکور

 • تکنیک ضربدر و منها ( این تکنیک برای مدیریت زمان و کاهش اشتباهات در جلسه کنکور و آزمون های آزمایشی می باشد )
 • تکنیک زمان های نقصانی ( در این تکنیک داوطلبان باید زمان را به گونه ای مدیریت کنند که کمی زمان از هر درس را ذخیره کنند تا بعد از اتمام سوالات یک دفترچه، به سراغ سوالاتی بروند که نتوانسته اند به آن ها پاسخ دهند)
 • استراتژی بازگشت ( این تکنیک ویژه کسانی است که در جلسه آزمون وقت اضافی بیاورند و به این اشاره دارد که در زمان ذخیره شده، به کدام درس و کدام سوال‌ ها برگردید. برای این روش داوطلبان باید سوالات وقت ‌گیر هر درس را با توجه به تکنیک ضربدر منها که در ابتدا اجرا نمودند شناسایی کرده و توجه کنند که کدام سوال ‌ها سخت بوده و با بررسی بار اول نمی توانند پاسخ دهند )
 • تکنیک وقفه در آزمون ( در آزمون های طولانی، به تدریج کارایی داوطلب کاهش می یابد و باعث خستگی جسمی و ذهنی می شود، بهتر است در این هنگام عضلات خود را شل کنید، نفس عمیق بکشید تا خستگی جسمی و ذهنی شما رفع شود )
 • تکنیک سوالات شک دار و زمان بر ( سوالاتی که یادگیری آن ها در شما ناقص بوده و پاسخ دادن به آن ها برایتان زمان بر است، کنارشان علامت x بزنید )
اهمیت مدیریت زمان در جلسه کنکور چیست؟

یکی از فاکتور های اساسی برای موفقیت در کنکور سراسری، مدیریت زمان می باشد زیرا اگر دانش آموزان از لحاظ علمی به سطح کافی رسیده باشند اما نتوانند زمان خود را مدیریت کنند، نمی توانند به سوالات به درستی پاسخ دهند.

استراتژی بازگشت در کنکور سراسری به چه معناست؟

استراتژی بازگشت در کنکور سراسری برای داوطلبانی است که زمان اضافی بیاورند و در ابتدا باید تکنیک ضربدر و منها را اجرا کنند.

برای کاهش خستگی در جلسه کنکور چه باید کرد؟

همانطور که میدانید آزمون های طولانی باعت خستگی داوطلبان می شود و برای کاهش این خستگی می توانید آرام روی صندلی بنشینید، نفس عمیق بکشید، کمی آب بنوشید

شما داوطلبان با دانستن این زمان بندی میتوانید در جلسه کنکور زمان خود را برای پاسخگویی به سوالات مدیریت کنید و نتیجه مطلوبی از آزمون خود بگیرید.

می توانید برای برقراری با مشاوران موسسه کنکور آسان است با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس برقرار کنید.

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

۶ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • خیلی مقالتون عااااااالیه با دیدن این زمان بندیا باعث شده ک خییلی بهتر بتونم زمان بندی کنم برای ازمونای ازمایشیم

  پاسخ
 • به چیزی میگم نخندین
  من اتفاقی این مطالب رو تو سایت اوج یادگیری دیدم
  من دانش امور سال یازدهم تجربی هستم
  نمیدونستم چند تا سوال داره شیمی 🤭🤭🤭
  واجب شد زنگ بزنم موسسه و مشاوره بگیرم از اوج یادگیری

  پاسخ
 • یادگیری آسان انسانی را هم تحت پوشش قرار میده؟
  من سال یازدهم هستم و دی وی دی ها و مشاوره برنامه تلویزیونی یادگیری آسان را میخواستم
  ممنون میشم راهنمایی م کنید

  پاسخ
 • خیییلی مطلبتون مفیده واقعا دستتون درد نکنه

  پاسخ
 • موسستون مشاوره رایگانم داره ؟

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست