فصل های بهم مرتبط زیست نظام جدید

فصل های بهم مرتبط زیست

فصل های ترکیبی زیست نظام جدید

بودجه بندی زیست شناسی کنکور؟

در این مقاله میخواهیم فصل های بهم مرتبط زیست نظام جدید را با همکاری مهندس محمد رضا بهمرام و ابوالفضل شریفی به شما دانش آموزان توضیح بدهیم.

درس زیست یکی از دروس با اهمیت برای دانش آموزان رشته تجربی است که آینده آنها را مشخص می کند.

تعداد سوالات درس زیست شناسی در کنکور سراسری ۵۰ سوال می باشد.

از سوال ۱۵۶ تا ۲۰۵ در دفترچه کنکور سراسری را شامل می باشد .

مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی ۳۶ دقیقه می باشد . یعنی هر سوال ۴۲ ثانیه .

درس زیست را در موسسه یادگیری آسان استاد مهدی شیخی و عرفان پازوکی تدریس می کنند.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور

دانستن بودجه بندی در کنکور سراسری بسیار مهم است زیرا میتوانید فصل های مهم را بشناسید و با توجه به آن ، وقت بیشتری روی آن درس بگذارید و دانستن این بودجه بندی بسیار با اهمیت است برای داوطلبان رشته تجربی.

نام فصلتعداد سوالات
دنیای زنده۰
گوارش و جذب مواد۳
تبادلات گازی۲
گردش مواد در بدن۳
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۳
از یاخته تا گیاه۳
جذب و انتقال مواد درگیاهان۲
تنظیم عصبی۳
حواس۳
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۰
ایمنی۳
تنظیم یاخته۱
تولید مثل۳
تولید مثل نهاندانگان۲
پاسخ گیاهان به محرک ها۱
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۳
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
ازماده به انرژی۱
از انرژی به ماده۲
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۲
بودجه بندی زیست شناسی کنکور

مطالعه زیست یادگیری آسان

برای مطالعه درس زیست شناسی باید یک سری نکات را رعایت کرد مانند : عمیق خواندن ، مفهومی خواندن و ترکیبی خواندن.

تمام کتاب درسی که شامل قید ها ، جدول ها ، چرخه ها ، نکات متن و شکل ها میشود باید به طور عمیق و مفهومی خوانده شود تا در ذهن شما بماند.

یادگیری به روش یادیار سازی بهترین و در عین حال پایدارترین روش مطالعه و یادگیری هست.

زیست شناسی در سه مقطع دهم ، یازدهم و دوازدهم تدریس شده است.

از نظر مشاوران برتر موسسه یادگیری آسان برای مطالعه دقیق و بهتر زیست ابتدا نباید این سه پایه را به صورت ترکیبی بخوانید ، اول باید هر کدام از این سه پایه را به طور جداگانه بخوانید و تسلط کامل روی کتاب های درسی این سه پایه داشته باشید و بتوانید مطالب آن ها را دسته بندی کنید و بدانید موضوع مطالبش چیست .

برای مطالعه هر درسی ابتدا باید از بودجه بندی آن اطلاع کاملی داشته باشید تا طبق آن بودجه بندی درس بخوانید و ابتدا باید فصل های با اهمیت را مطالعه کنید و بعد بروید سراغ فصل هایی با اهمیت کمتر.

برای برنامه ریزی درسی ابتدا باید با توجه به ضرایب درسی برنامه ریزی کنید و بعد شروع به مطالعه کنید.

درس زیست شناسی در زیرگروه یک و دو دارای ضریب ۴ میباشد و در زیر گروه سه ، چهار و پنج دارای ضریب ۲ م یباشد.

داوطلبان رشته تجربی نباید از پاسخگویی به سوالات دروس ریاضی و فیزیک غافل شوند چون این دروس از درس های سخت به شمار میرود و اکثرا داوطلبان کمتری به سراغ آن می روند و این می تواند یک فرصت باشد برای دیگر داوطلبان.

در سال های اخیر شاهد تست های ترکیبی فراوانی از فصل های مختلف کتاب بوده ایم پس به همین خاطر دانش آموزان باید درس زیست شناسی را به صورت ترکیبی بخوانند اما در ابتدا باید زیست را در سه مقطع به طور جداگانه بخوانند و بعد به صورت ترکیبی.

ترکیبی خواندن زیست نظام جدید

در این موضوع مطالبی از زیست که باید به صورت ترکیبی مطالعه شود به صورت تیتر خدمت شما توضیح میدهیم از این مطالب مثالی برای شما در پایین آورده اییم.

فصل اول زیست یازدهم گفتار اول ( بافت عصبی ) به روش های عبور از غشای یاخته صفحه ی ۲۳ و ۲۴ زیست دهم فصل دوم و صفحه ۲۵ تا ۲۷ بافت جانوری و کانال انتقالی سدیم ، پتاسیم و تنظیم گوارش فصل سوم مرتبط است.

فصل سوم زیست یازدهم گفتار اول پیش نیاز جذب ویتامین B در روده و تولید یاخته های خونی است.

پیش نیاز فصل سوم زیست یازدهم گفتار اول میشود دستگاه حرکتی فصل سوم زیست یازدهم.

در ادامه فصول و گفتار های به هم مرتبط زیست نظام جدید برای شما بیان می شود.

ـــ مقدمات زیست شناسی و کاربرد ها

زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده ) . گفتار اول ( زیست شناسی چیست )

زیست دوازدهم : فصل هفتم ( فناوری های نوین زیستی )

ـــ بدن انسان و جانوری

زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده ) . گفتار سوم ( یاخته و بافت در بدن انسان ) + فصل دوم ( گوارش و جذب مواد ) – فصل سوم ( تبادلات گازی ) – فصل چهارم ( گردش مواد در بدن ) و فصل پنجم ( تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد )

زیست یازدهم : فصل اول ( تنظیم عصبی ) – فصل دوم ( حواس ) – فصل سوم ( دستگاه حرکتی ) – فصل چهارم ( تنظیم شیمیایی ) – فصل پنجم ( ایمنی ) + فصل هفتم ( تولید مثل )

ـــ گیاهی

زیست دهم : فصل ششم ( از یاخته تا گیاه ) – فصل هفتم ( جذب و انتقال مواد در گیاهان )

زیست یازدهم : فصل هشتم ( تولید مثل نهان دانگان ) و فصل نهم ( پاسخ گیاهان به محرک ها )

زیست دوازدهم : فصل ششم ( از انرژی به ماده )

ـــ زیست سلولی و مولکولی

زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده ) . گفتار دوم ( گستره حیات ) بخش مولکول های زیستی

زیست دوازدهم : فصل اول و دوم ( مولکول های اطلاعاتی ــ جریان اطلاعات در یاخته ) + فصل پنجم و ششم و هفتم ( از ماده به انرژی – از انرژی به ماده – فناوری های نوین زیستی )

ـــ ژنتیک و تقسیم

زیست یازدهم : فصل ششم ( تقسیم یاخته ) + بخش های اسپرم زایی و تخمک زایی فصل هفتم ( تولید مثل )

زیست دوازدهم : فصل اول ( مولکول های اطلاعاتی ) . گفتار اول ( نوکلئیک اسید ها ) + فصل سوم ( انتقال اطلاعات در نسل ها ) و فصل چهارم ( تغییر در اطلاعات وراثتی )

ـــ حیات و اکولوژی

زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده ) . گفتار دوم ( گستره حیات )

زیست دوازدهم : فصل هشتم ( رفتار های جانوران )

فصل های گیاهی زیست نظام جدید کدام اند؟

فصل های گیاهی زیست نظام جدید شامل فصل های ششم و هفتم زیست دهم
فصل های هشتم و نهم زیست یازدهم و فصل های ششم زیست دوازدهم می باشند.

فصل های ژنتیک کنکور در زیست شناسی کدامند؟

فصل ششم و بخش های اسپرم زایی و نخمک زایی فصل هفتم زیست یازدهم و فصل اول و سوم و چهارم زیست دوازدهم

فصل های سلولی و مولکولی زیست در کنکور کدام فصول می باشند؟

فصل ششم ( تقسیم یاخته ) + بخش های اسپرم زایی و تخمک زایی فصل هفتم ( تولید مثل ) در زیست یازدهم
فصل اول ( مولکول های اطلاعاتی ) . گفتار اول ( نوکلئیک اسید ها ) + فصل سوم ( انتقال اطلاعات در نسل ها ) و فصل چهارم ( تغییر در اطلاعات وراثتی ) در زیست دوازدهم

محصولات زیست یادگیری آسان

اساتید زیست یادگیری آسان ، دکتر مهدی شیخی و عرفان پازوکی با توجه به نیاز دانش آموزان دی وی دی هایی در غالب آموزش ، همایش ، تست زنی و خلاقیت و جمع بندی برای دانش آموزان گرد آوری کرده اند . میتوانید برای خرید این دی وی دی ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

دی وی دی های استاد مهدی شیخی

دی وی دی های استاد عرفان پازوکی

میتوانید برای برقراری ارتباط با موسسه یادگیری آسان با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس برقرار کنید.

لینک مرتبط:
اساتید زیست شناسی یادگیری آسان
زیست یادگیری آسان
زیست دهم تجربی یادگیری آسان
زیست دوازدهم تجربی یادگیری آسان

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

۸ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست