ریاضی یادگیری آسان

ریاضی یادگیری آسان

ریاضی یادگیری آسان را کدام اساتید تدریس کرده اند؟
شیوه تدریس این درس و اطلاع از قیمت ها و نحوه خرید و …
با ما همراه باشید.

تعداد سوالات ریاضی کنکور

تعداد سوالات درس ریاضی برای دانش آموزان رشته تجربی ۳۰ سوال می باشد که از سوال ۱۲۶ تا ۱۵۵ و برای هر سوال ۴۷ دقیقه فرصت پاسخگویی دارید یعنی برای هر سوال ۹۶ ثانیه فرصت دارید.

برای دانش آموزان رشته ریاضی از این درس ۵۵ سوال که از سوال ۱۰۱ تا ۱۵۵ می باشد و برای هر سوال ۸۵ دقیقه فرصت پاسخگویی دارید که برای هر سوال ۹۰ ثانیه فرصت دارید.

بودجه بندی ریاضی کنکور

رشته تجربی

مجموعه ، الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله ها و نامعادله ها۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش ، بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

رشته ریاضی

مجموعه ، الگو و دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۲
شمارش بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
تابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۳
حد نامتناهی و حد در بی نهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
روابط طولی در مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردار ها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبیات۴

اساتید ریاضی یادگیری آسان

مهندس امیر مسعودی، مهندس امیر حسین شاهانی، مهندس علی علیشاه از اساتید برنامه تلویزیونی یادگیری آسان می باشند که
درس ریاضی را در مقطع دهم، یازدهم و دوازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی تدریس کرده اند.
همچنین برای دانش آموزان مقطع متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم، نیز مهندس میثم گرشاسبی و مهندس میثم جهانگیری
این تدریس ها را بر عهده دارند.
این اساتید همگی جز مدرسان با سابقه موسسه کنکور آسان است و برنامه های تلویزیونی این موسسه
نظیر اوج یادگیری، یادگیری آسان و … هستند.

امیر مسعودی

امیر مسعودی

امیر مسعودی ۳۲ سال سن دارد و متولد خرداد سال ۱۳۶۶ می باشد.

دارای مدرک کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری رشته فیزیک دانشگاه امیر کبیر می باشد.

دانش آموزان با استفاده از تدریس های استاد امیر مسعودی توانسته اند بهترین درصد ها را در این درس به دست آورند.

با توجه به اینکه هر ساله تست های درس ریاضی در کنکور تجربی و کنکور ریاضی مفهومی تر می شود، دانش آموزان نمی توانند فقط به خواندن کتاب درسی بسنده کنند و به همین دلیل باید از منابع کمک آموزشی استفاده کنند و دی وی دی های استاد امیر مسعودی می تواند کمک بسیار زیادی در حل تست های این درس به آن ها کند.

دی وی دی های ریاضی استاد امیر مسعودی در قالب مجموعه های آموزش مفاهیم، تکنیک های تست زنی، جمعبندی، همایش و خلاقیت می باشد که اگر دانش آموزان آن ها را بر اساس نیاز خود تهیه کنند می توانند بهترین نتیجه را به دست آورند.

امیر حسین شاهانی

امیر حسین شاهانی

امیر حسین شاهانی رتبه ۲۸۱ کشوری و رتبه ۳۵ منطقه ۲ در کنکور سراسری ریاضی می باشد و همچنین از جوان ترین مدرسان کنکور آسان است و برنامه های اوج یادگیری و یادگیری آسان می باشند.

مهندس امیر حسین شاهانی صفر تا صد تمام نکات آموزشی و تست زنی این درس را به دانش آموزان آموزش می دهند.

امیر حسین شاهانی مدرس هندسه و حد و .. در کنکور آسان است می باشند. مهندس شاهانی مباحث مفهومی همچون ترسیم هندسی و استدلال، قضیه تالس، چند ضلعی ها و تجسم فضایی از هندسه دهم و ماتریس و مقاطع مخروطی و بردارها را برای دانش آموزان آسان کرده اند.

استاد شاهانی تمام مباحث درس ریاضی را برای دانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت مبحثی تدریس کرده اند.

مهندس علی علیشاه

مهندس علی علیشاه فارغ التحصیل رشته مهندسی شهر سازی هستند.
تدریس درس ریاضی و هندسه را در کارنامه خود دارند.

نمونه تدریس های ریاضی یادگیری آسان

تابع، فصل پنجم ریاضی دهم

معادله، فصل اول ریاضی یازدهم

مشتق و کاربرد مشتق، فصل چهارم و پنجم ریاضی دوازدهم

قیمت ریاضی یادگیری آسان

لیست قیمت ریاضی دهم تجربی

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی مجموعهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی نامعادلهامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۲۵
خلاقیت در تابعامیر مسعودی۷۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات)امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارشامیر مسعودی۷۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در احتمال دهمامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
توان های گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۶۵
آموزش احتمال سه سالامیرمسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۱۷۰

لیست قیمت ریاضی یازدهم تجربی

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلیامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیامیر مسعودی۷۵
معادله و سهمیامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی هندسه یازدهمامیر مسعودی۱۷۰
آموزش جامع تابعامیر مسعودی۷۰
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی یازدهمامیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۹۵
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۱۷۰

لیست قیمت ریاضی دوازدهم تجربی

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی تابع سه سالامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی حد بی نهایت دوازدهمامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
مشتق و کاربرد مشتقامیر مسعودی۲۹۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۱۷۰

سوالات احتمالی ریاضی کنکور

جزوه و نمونه سوالات ریاضی دهم

برای دریافت جزوه و نمونه سوالات ریاضی دهم، به لینک زیر مراجعه کنید:

ریاضی دهم

برای دریافت جزوه و نمونه سوالات ریاضی یازدهم، به لینک زیر مراجعه کنید:

ریاضی یازدهم

برای دریافت جزوه و نمونه سوالات ریاضی دوازدهم، به لینک زیر مراجعه کنید:

ریاضی دوازدهم

ضریب ریاضی در کنکور ریاضی

زیرگروه /درسریاضی
زیر گروه ۱۴
زیر گروه ۲۴
زیرگروه ۳۳

ضریب ریاضی در کنکور تجربی

زیر گروه / درسریاضی
زیر گروه ۱۶
زیر گروه ۲۹
زیر گروه ۳۹
زیر گروه ۴۱۲
زیر گروه ۵۹
تعداد سوالات ریاضی در کنکور تجربی چه تعداد است؟

از درس ریاضی در کنکور تجربی ۳۰ سوال طراحی می شود.

آیا استاد امیر مسعودی مبحث توان های گویا را تدریس کرده اند؟

خیر، استاد امیر مسعودی این مبحث را تدریس نکرده اند و این مبحث توسط شاگرد استاد مسعودی یعنی استاد شاهانی تدریس شده است.

مشاوره رایگان خرید محصولات ریاضی یادگیری آسان

همچنین می توانید جهت خرید و تهیه محصولات برنامه تلویزیونی یادگیری آسان و یا سایر دروس موسسه کنکور آسان است.
با شماره دفتر مرکزی به شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس برقرار کرده و اطلاعات لازم را کسب کنید.
یادآور می شود شما با تهیه محصولات نیز، از خدمات برترین برنامه ریزان و مشاوران کنکور آسان است به صورت رایگان بهره مند می شوید.

لینک مرتبط:

چگونه ریاضی کنکور را ۱۰۰ بزنیم؟

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

۳ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست