خرید منابع یادگیری آسان ( رشته ریاضی )

خرید منابع یادگیری آسان رشته ریاضی

خرید منابع یادگیری آسان ( رشته ریاضی )

درس ریاضی معمولا برای دانش آموزان درسی سخت تلقی می شود اما برای کسانی که رشته ریاضی را انتخاب میکنند ، درس ریاضی و فیزیک از دروس اصلی آنها محسوب می شود و اگر می خواهند به یادگیری آسان ریاضی برسند و در کنکور رتبه باب میل خود را بیاورند باید وقت زیادی را برای این درس صرف کنند و برای این کار از تدریس اساتید منحصر به فردی مانند تدریس استاد امیر مسعودی استفاده کنند و ما در این مقاله می خواهیم در باره خرید منابع یادگیری آسان به شما توضیحاتی بدهیم.

فیزیک دهم ریاضی

فیزیک این پایه دارای ۵ فصل است که به ترتیب زیر است :

فصل اول : فیزیک و اندازه گیری

فصل دوم : کار ، انرژی و توان

فصل سوم : ویژگی های فیزیکی مواد

فصل چهارم : دما وگرما

فصل پنجم : ترمودینامیک

فیزیک یازدهم ریاضی

فصل اول : الکتریسیتۀ ساکن

فصل دوم : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

فصل سوم : مغناطیس

فصل چهارم : القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب

فیزیک دوازدهم

فصل اول : حرکت بر خط راست

فصل دوم : دینامیک و حرکت دایره ای

فصل سوم : نوسان و موج

فصل چهارم : برهم کنش های موج

فصل پنجم : آشنایی با فیزیک اتمی

فصل ششم : آشنایی با فیزیک هسته ای

لیست قیمت دی وی دی های درس فیزیک

فیزیک دهم

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان دهممهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش ویژگی های فیزیکی مواد دهممهندس امیر مسعودی۱۷۰
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد دهممهندس امیر مسعودی۱۹۵
آموزش دما,گرما و قانون گازها دهممهندس امیر مسعودی۱۹۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها دهممهندس امیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع ترمودینامیک دهممهندس شاهانی۶۰
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارم دهممهندس شاهانی۱۸۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربیمهندس امیر مسعودی۴۷۰
جمع بندی فیزیک دهممهندس امیر مسعودی۴۵۰

فیزیک یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکن یازدهممهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکن یازدهممهندس امیر مسعودی۹۵
روش تست زنی خازن یازدهممهندس امیر مسعودی۵۵
آموزش جریان ومدار یازدهممهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست جریان ومدار یازدهممهندس امیر مسعودی۱۳۰
آموزش القا والکترومغناطیس یازدهممهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست مغناطیس یازدهممهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست القا یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵

فیزیک دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی حرکت شناسیمهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست دینامیکمهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست امواجمهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی نوسانمهندس امیر مسعودی۱۱۵

ریاضی رشته ریاضی

رشته ریاضی یکی از سخت ترین درس دانش آموزانی است که رشته ریاضی فیزیک را انتخاب می کنند و باید به مهارت کافی در تست زنی این درس برسند تا بتوانند به درصد خوبی در کنکور خود برسند.

قیمت دی وی دی های درس ریاضی

ریاضی دهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مجموعه ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی معادله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابع ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۵۰
خلاقیت در تابع ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارش ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهممهندس امیر مسعودی۸۵
آموزش احتمال دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال دهممهندس امیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در آمار و احتمال دهممهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهممهندس امیر مسعودی۸۵
آموزش جامع مثلثات دهممهندس شاهانی۹۰
توانهای گویا و عبارات جبری دهممهندس شاهانی۱۰۵
آموزش احتمال سه سالمهندس امیرمسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال سه سالمهندس امیر مسعودی۱۰۰
آموزش جامع ریاضی دهممهندس علیشاه۲۷۰
روش تست زنی ریاضی دهممهندس علیشاه۱۴۰
آموزش هندسه دهممهندس علیشاه۱۱۰
آموزش هندسه دهممهندس شاهانی۱۹۵
جمع بندی بسته ۱ ریاضیامیر مسعودی۲۶۵

ریاضی یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی یازدهممهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی یازدهممهندس امیر مسعودی۴۵
معادله و سهمی یازدهممهندس امیر مسعودی۸۰
آموزش جامع تابع یازدهممهندس امیر مسعودی۹۰
روش تست زنی تابع یازدهممهندس امیر مسعودی۹۰
آموزش مثلثات یازدهممهندس امیر مسعودی۸۰
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش زنی حد وپیوستگی یازدهممهندس شاهانی۱۳۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالمهندس امیر مسعودی۶۰
آموزش جامع معادله و سهمی یازدهممهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع هندسه تحلیلی یازدهممهندس شاهانی۶۰
روش تست زنی احتمال جامعمهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش جامع احتمالمهندس امیر مسعودی۱۱۵
اموزش هندسه یازدهممهندس علیشاه۷۰
روش تست هندسه یازدهممهندس امیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی هندسه یازدهم مهندس امیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی بسته ۱ ریاضیامیر مسعودی۲۶۵

ریاضی دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال کنکورمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی احتمال کنکورمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع جامع کنکورمهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی تابع دوازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات کنکورمهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهممهندس امیر مسعودی۵۰
قدر مطلق و جز صحیح کنکورمهندس امیر مسعودی۶۰
جمع بندی بسته ۱ ریاضیامیر مسعودی۲۶۵

شیمی رشته ریاضی

شیمی مطالعه ساختار ، خواص و ترکیبات است و این علم مربوط به عناصر شیمیایی است که شامل اتم ها ، مولکول ها و کنش میان آنهاست و شما دانش آموزان برای اینکه به یادگیری آسان شیمی برسید دی وی دی های استاد ربیعیان را مشاهده کنید.

قیمت دی وی دی های درس شیمی

شیمی دهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
آموزش فصل ۲ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۲۰
آموزش فصل ۳ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
همایش مسائل دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
روش تست فصل ۳ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۲۰

شیمی یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل ا یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
آموزش شیمی فصل ۲ یازدهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
آموزش شیمی فصل ۳ یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اول یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۱۰
روشهای تست زنی شیمی فصل دوم یازدهممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روشهای تست زنی شیمی فصل سوم یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
همایش مسائل شیمی دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات سریع ریاضی شیمیمهندس عارف ربیعیان۳۰

شیمی دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل اول شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۳۰
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵
جمع بندی فصل ۱و۲ شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳و۴ شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۶۵
خلاقیت شیمی دوازدهم فصل ۱و۲مهندس عارف ربیعیان۹۰
روش تست زنی استوکیومتریمهندس عارف ربیعیان۷۰
تحلیل سوالات شیمی کنکور ۹۹مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
از چه طریق می توانیم محصولات استاد مسعودی را تهیه کنیم؟
با مراجعه به اپلیکیشن یادگیری آسان و یا تماس با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

استاد مسعودی از کدام شبکه ها تدریس می کنند؟
اوج یادگیری شبکه دو و یادگیری آسان شبکه چهار

بهترین منبع ریاضی و فیزیک دانش آموزان رشته ریاضی کدام است؟

بهترین منبع برای ریاضی و فیزیک دانش آموزان رشته ریاضی منبعی است که بهترین تکنیم های

ریاضی و فیزیک در یادگیری آسان توسط کدام استاد تدریس می شود؟

ریاضی و فیزیک در یادگیری آسان توسط استاد امیر مسعودی تدریس می شود.

نحوه خرید منابع رشته ریاضی

می توانید برای خرید این محصولات از روش های زیر اقدام کنید.

 • خرید از اپلیکیشن یادگیری آسان و تماشای نمونه تدریس رایگان تمام اساتید

اپلیکیشن یادگیری آسان

 • از طریق تماس با شماره دفتر مرکزی و برقراری ارتباط با مشاورین موسسه و همچنین امکان بهره مندی از مشاوره و برنامه ریزی رایگان

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

لینک مرتبط:
اساتید ریاضی یادگیری آسان
یادگیری آسان با امیر مسعودی
بسته معلم خصوصی دهم ریاضی
بسته معلم خصوصی یازدهم ریاضی
بسته معلم خصوصی دوازدهم ریاضی
بسته معلم خصوصی کنکور ریاضی

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

۴ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

 • با خرید این منابع میتونم مهندسی عمران تهران قبول شم ؟

  پاسخ
  • یادگیری آسان
   ۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰

   با داشتن یک مشاور خوب از موسسه کنکورآسان است و مطالعه دقیق این دی وی دی ها .
   انشالله میتوانید

   پاسخ
 • قاسمی (بم)
  ۲۷ تیر ۱۳۹۹ ۲۳:۵۹

  دروس عمومی برنامه یادگیری آسان را کدام اساتید کنکور آسان است تدریس کردند؟
  و اینکه فقط دی وی دی هست یا کتاب و جزوه هم دارند ؟

  پاسخ
  • یادگیری آسان
   ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۷:۵۳

   برای دروس ادبیات و عربی و دینی استاد احمدی
   زبان انگلیسی استاد دانش زاده
   جزوه هم دارند

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست