خرید منابع یادگیری آسان ( رشته تجربی )

خرید منابع یادگیری آسان

خرید منابع یادگیری آسان ( رشته تجربی )

دروس تخصصی رشته تجربی؟

اساتید دروس تخصصی رشته تجربی چه کسانی هستند؟

منابع یادگیری آسان

کسانی که قدم در راه این رشته می گذارند رویاهای بزرگی در سر دارند از جمله رویای پزشکی ، دندان پزشکی و ….. پس باید مناسب ترین و بهترین منبع را در اختیار داشته باشید تا رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید ما دراین مقاله می خواهیم درباره خرید منابع یادگیری آسان با شما صحبت کنیم.

دروس تخصصی رشته تجربی

رشته تجربی دارای ۴ درس اختصاصی می باشد.

این دروس به شرح زیر می باشند:

زیست شناسی، فیزیک، شیمی و ریاضی.

برای داوطلبان رشته تجربی، زیست شناسی یکی از مهم ترین دروسی می باشد که باید برای این درس اهمیت ویژه ایی قائل شوند.

برای موفقیت در این درس باید این درس را به صورت ترکیبی و مفهومی خواند اما نباید از اهمیت سایر دروس غافل شد.

در ادامه به بررسی جزئیات این دروس اختصاصی می پردازیم.

فیزیک دهم تجربی

فیزیک دهم رشته تجربی چهار فصل دارد که تمامی آن ها با تدریس مهندس امیر مسعودی و مهندس امیر حسین شاهانی ارائه شده است.
شما می توانید با توجه به هزینه ها وعلاقمندی به تدریس هر کدام از اساتید اقدام به تهیه منابع کنید.
فصل اول : اندازه گیری و چگالی
فصل دوم : ویژگی های فیزیک مواد
فصل سوم : کار انرژی و توان
فصل چهارمی : دما گرما قانون گازها

فیزیک یازدهم تجربی

فیزیک یازدهم رشته تجربی سه فصل دارد که با تدریس استاد مسعودی در قالب دی وی دی ارائه شده است.

فصل اول : الکتریسیته ساکن

فصل دوم : الکتریسیته جاری یا جریان های الکتریکی

فصل سوم : مغناطیس و القای الکترومغناطیس

فیزیک دوازدهم تجربی

فیزیک دوازدهم رشته تجربی چهار فصل دارد که مانند دو پایه دیگر توسط استاد امیر مسعودی تدریس شده است.

فصل اول : حرکت شناسی

فصل دوم : دینامیک

فصل سوم : نوسان و امواج

فصل چهارم : فیزیک اتمی و هسته ایی

لیست قیمت محصولات یاد گیری آسان (فیزیک تجربی )

فیزیک دهم

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی اندازه گیری و چگالی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
مجموعه آموزش کاروانرژی وتوان دهممهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست‌زنی کار و انرژی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش ویژگی های فیزیکی مواد دهممهندس امیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی فشار و چگالی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی ویژگی فیزیکی مواد دهممهندس امیر مسعودی۱۹۵
آموزش دما,گرما و قانون گازها دهممهندس امیر مسعودی۱۹۰
روش تست زنی دما,گرما و قانون گازها دهممهندس امیر مسعودی۱۶۵
آموزش فیزیک فصل اول تا چهارم دهممهندس شاهانی۱۸۰
همایش(جمع بندی) فیزیک ۱۰ و ۱۱ تجربیمهندس امیر مسعودی۴۷۰
جمع بندی فیزیک دهممهندس امیر مسعودی۴۵۰
فیزیک دهم تجربی

فیزیک یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش الکتریسیته ساکن یازدهممهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی الکتریسیته ساکن یازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی خازن یازدهممهندس امیر مسعودی۴۰
آموزش جریان ومدار یازدهممهندس امیر مسعودی۲۴۵
روش تست جریان ومدار یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
آموزش القا والکترومغناطیس یازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست مغناطیس یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست القا یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
جمع بندی فیزیک یازدهم امیر مسعودی۵۶۰
فیزیک یازدهم

فیزیک دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی حرکت شناسی دوازدهممهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی دینامیک دوازدهممهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی نوسان دوازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی امواج دوازدهممهندس امیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی اتمی و هسته ای دوازدهممهندس امیر مسعودی۲۴۰
روش تست زنی اتمی و هسته ای دوازدهممهندس شاهانی۱۲۰
آموزش جامع فیزیک دوازدهممهندس علیشاه۱۸۰
فیزیک دوازدهم

ریاضی تجربی

درس ریاضی همیشه برای دانش آموزان درسی سخت و نفس گیر است به خصوص برای داوطلبان رشته تجربی اما می توانند با انتخاب اساتید برتر این درس را به درسی شیرین برای خود تبدیل کنند آن هم با استفاده از روش های اساتیدی مانند استاد امیر مسعودی ، استاد شاهانی ، استاد علیشاه.

قیمت دی وی دی های درس ریاضی

ریاضی دهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مجموعه ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی معادله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابع ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۵۰
خلاقیت در تابع ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات) ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارش ریاضی دهممهندس امیر مسعودی۴۵
آموزش احتمال دهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دهممهندس امیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در احتمال دهممهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهممهندس امیر مسعودی۸۵
آموزش جامع مثلثات دهممهندس شاهانی۹۰
توانهای گویا و عبارات جبری دهممهندس شاهانی۱۰۵
آموزش احتمال سه سالمهندس امیرمسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال سه سالمهندس امیر مسعودی۱۰۰
آموزش جامع ریاضی دهممهندس علیشاه۲۷۰
روش تست زنی ریاضی دهممهندس علیشاه۱۴۰
جمع بندی بسته ۱ ریاضیامیر مسعودی۲۶۵
ریاضی دهم

ریاضی یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی یازدهممهندس امیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی یازدهممهندس امیر مسعودی۴۵
معادله و سهمی یازدهممهندس امیر مسعودی۱۴۵
آموزش هندسه یازدهممهندس شاهانی۱۰۵
روش تست زنی هندسه یازدهممهندس شاهانی۴۵
آموزش جامع تابع یازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی تابع یازدهممهندس امیر مسعودی۹۰
جمع بندی تابع یازدهممهندس امیر مسعودی۱۹۵
خلاقیت مثلثات یازدهممهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات یازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهممهندس امیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهممهندس امیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهممهندس امیر مسعودی۸۵
خلاقیت احتمال یازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال یازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهممهندس امیر مسعودی۸۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالمهندس امیر مسعودی۶۰
آموزش جامع معادله و سهمی یازدهممهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع هندسه تحلیلی یازدهممهندس شاهانی۶۰
آموزش حد و پیوستگی یازدهممهندس شاهانی۱۳۵
آموزش جامع ریاضی یازدهممهندس علیشاه۱۴۰
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال)مهندس امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)مهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعمهندس امیر مسعودی۱۹۵
روش تست هندسه یازدهممهندس امیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی هندسه یازدهممهندس امیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی بسته ۱ ریاضیامیر مسعودی۲۶۵
ریاضی یازدهم

ریاضی دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع ریاضی دوازدهممهندس علی علیشاه۲۱۰
آموزش جامع احتمال سه سالمهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالمهندس امیر مسعودی۹۵
خلاقیت احتمال دوازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دوازدهممهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی تابع سه سالمهندس امیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی تابع دوازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی حد بی نهایتمهندس امیر مسعودی۸۵
مشتق وکاربرد مشتق دوازدهممهندس امیر مسعودی۲۶۰
روش تست زنی مثلثات سه سالمهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهممهندس امیر مسعودی۷۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالمهندس امیر مسعودی۶۰
جمع بندی بسته ۵ ریاضیمهندس امیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۱ ریاضیامیر مسعودی۲۶۵
ریاضی دوازدهم

زیست تجربی

زیست تجربی درسی مهم برای دانش آموزان این رشته است به خصوص کسانی که به رشته پزشکی علاقه دارند و می خواهند در این رشته قبول شوند.

این درس را باید به صورت ترکیبی و مفهومی خواند و به شکل های آن دقت ویژه ایی کرد. زیست شناسی را در موسسه کنکور آسان است استاد مهدی شیخی تدریس می کند و تخصص دارند در مباحث ژنتیک این درس .

قیمت دی وی دی های درس زیست

زیست دهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش زیست دهم فصل ۱ و ۲دکتر شیخی۴۵
آموزش زیست دهم فصل ۳ تا ۷دکتر شیخی۱۰۰
آموزش جامع زیست دهمدکتر پازوکی۲۰۰
آموزش جامع زیست دهمدکتر حسینی نیا۴۴۰
آموزش جامع زیست دهمدکتر امیری۱۲۰
روش تست زنی زیست دهمدکتر شیخی۱۰۰
روش تست زیست دهمدکتر حسینی نیا۸۰
همایش زیست دهمدکتر شیخی۱۵۰
خلاقیت قیدنامه زیست شناسیدکتر شیخی۱۰۰
همایش سه روزه زیست (سال دهم و یازدهم)دکتر شیخی۲۲۵
آموزش فصل دوم زیست دهمدکتر حسینی نیا۱۶۰
آموزش فصل اول زیست دهمدکتر حسینی نیا۱۲۰
خلاقیت زیست دهمدکتر شیخی۳۲۰
زیست دهم

زیست یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش زیست یازدهمدکتر شیخی۱۰۰
روش تست زنی زیست یازدهمدکتر شیخی۱۰۰
خلاقیت در زیست یازدهمدکتر شیخی۱۰۰
همایش زیست یازدهمدکتر شیخی۱۵۰
همایش سه روزه زیست شناسی پایه (سال دهم و یازدهم)دکتر شیخی۲۲۵
فصل ۱ و ۲ زیستدکتر حسینی نیا۴۰
فصل ۳ تا ۵ زیستدکتر حسینی نیا۶۰
آموزش جامع زیست یازدهمدکتر پازوکی۳۲۰
جمع بندی زیست یازدهمعرفان پازوکی۱۴۰
روش تست زنی فصل ۱ تا ۵ زیستدکتر هژیر امیری۲۴۰
خلاقیت زیست گیاهی یازدهمدکتر حسینی نیا۱۰۰
زیست یازدهم

زیست دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع زیست دوازدهمدکتر امیری۴۴۰
آموزش جامع زیست دوازدهمدکتر پازوکی۲۴۰
جمع بندی زیست دوازدهمدکتر پازوکی۱۰۰
همایش زیست دوازدهمدکتر شیخی۲۵۵
خلاقیت زیست دوازدهمدکتر شیخی۳۴۵
قیدنامه زیست دوازدهمدکتر شیخی۸۰
روش تست زیست دوازدهمدکتر پازوکی۲۶۰
خلاقیت زیست گیاهی دوازدهمدکتر حسینی نیا۱۰۰
زیست دوازدهم

شیمی تجربی

درس شیمی با وجود فرمول های پیچیده ایی که دارد ولی درس شیرینی است به خصوص برای کسانی که می خواهند رشته داروسازی را انتخاب کنند این درس برای آنها درس مهمی است و باید و باید برای آن اهمیت ویژه ایی قائل شوند تا به درصد دلخواه خود برسند.

قیمت دی وی دی های درس شیمی

شیمی دهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل ۱ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
آموزش فصل ۲ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۲۰
آموزش فصل ۳ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
همایش مسائل دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
روش تست زنی فصل ۱ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روش تست زنی فصل ۲ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
روش تست فصل ۳ شیمی دهممهندس عارف ربیعیان۱۲۰
شیمی دهم

شیمی یازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش شیمی فصل ا یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
آموزش شیمی فصل ۲ یازدهممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
آموزش شیمی فصل ۳ یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اول یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۱۰
روشهای تست زنی شیمی فصل دوم یازدهممهندس عارف ربیعیان۱۳۵
روشهای تست زنی شیمی فصل سوم یازدهممهندس عارف ربیعیان۷۵
همایش مسائل شیمی دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات سریع ریاضی شیمیمهندس عارف ربیعیان۳۰
شیمی یازدهم

شیمی دوازدهم

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل اول شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۳۰
آموزش فصل دوم شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۳۰
آموزش فصل سوم شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۲۰
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵
جمع بندی فصل ۱و۲ سال دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳و۴ سال دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۶۵
خلاقیت شیمی دوازدهم فصل ۱و۲مهندس عارف ربیعیان۹۰
روش تست زنی استوکیومتریمهندس عارف ربیعیان۷۰
تحلیل سوالات شیمی کنکور ۹۹مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
شیمی دوازدهم :
بهترین منبع یادگیری آسان برای رشته تجربی چیست؟

یادگیری آسان برای دانش آموزان رشته تجربی یک پکیج کامل و جامع که شامل تمام دروس تخصصی و عمومی سه سال این رشته می باشد تهیه کرده اند.

برای درس زیست شناسی از چه منابعی می توان استفاده کرد؟

برای درس زیست شناسی باید از منبعی استفاده کرد که توسط برجسته ترین استاد تدریس شده باشد. برای توضیحات بیشتر به متن مقالعه مراجعه کنید.

نحوه خرید محصولات زیست استاد شیخی چگونه است؟
روش اول: از طریق اپلیکیشن یادگیری آسان
روش دوم: تماس با شماره دفتر مرکزی ( ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ )

نحوه خرید منابع یادگیری آسان

می توانید برای خرید منابع یادگیری آسان از روش های مورد اعتماد زیر اقدام کنید.

  • از طریق تماس با شماره دفتر مرکزی ( ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ ) و دریافت مشاوره و برنامه ریزی رایگان
  • نصب اپلیکیشن یادگیری آسان و مشاهده جزئیات تمام دی وی دی ها

اپلیکیشن یادگیری آسان

شما عزیزان میتوانید برای مشاهده نمونه تدریس اساتید معرفی شده برنامه تلویزیونی اوج یادگیری از شبکه دو سیما مشاهده کنید .

لینک مرتبط:
روش تهیه محصولات یادگیری آسان
اپلیکیشن یادگیری آسان
اساتید دروس عمومی یادگیری آسان
بسته معلم خصوصی کنکور تجربی
بسته معلم خصوصی دهم تجربی
بسته معلم خصوصی یازدهم تجربی
بسته معلم خصوصی دوازدهم تجربی

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

۴ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست