حذفیات امتحانات پایه دوازدهم

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم شامل چه مباحث و دروسی می شود؟

هر ساله مباحثی از پایه دوازدهم به منظور سهولت در یادگیری و مطالعه با کیفیت دانش آموزان حذف می شود.

پایه دوازدهم یکی از حساس ترین پایه های تحصیلی برای دانش آموزان محسوب می شود زیرا این پایه منتهی به کنکور می شود و هم کسب نمرات در پایه دوازدهم تعیین کننده بخشی از رتبه داوطلبین خواهد بود.

حجم زیاد کتاب های تخصصی و عمومی پایه دوازدهم باعث ایجاد نگرانی و اضطراب و کاهش یادگیری موثر دانش آموزان شده است.

حذفیات دروس تخصصی رشته ریاضی

دروس تخصصی رشته ریاضی شامل ریاضی، شیمی و فیزیک می باشد.

یادگیری برخی از مباحث دروس تخصصی این رشته برای دانش آموزان زمان بر و پیچیده بوده و گاهی دانش آموزان دچار سردرگمی می شوند.

به همین دلیل برای جلوگیری از هدر رفتن زمان دانش آموزان در مطالعه مباحث و یادگیری بهتر آن ها، برخی از مباحث این رشته برای دانش آموزان در امتحانات نهایی سال دوازدهم حذف خواهد شد.

نام درس فصلحذفیات
شیمیفص اول ۱. از آغاز فصل تا صفحه ۵
۲. در جستجوی پاک کننده های جدید
۳. پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
۴. از صفحه ۳۱ تا پایان فصل ( تمرینات دوره ای )
شیمیفصل دوم۱. از آغاز فصل تا صفحه ۳۹
۲. پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۲
۳. پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل ( آبکاری و فرآیند هال، تمرین های دوره ای )
شیمیفصل سوم۱. از آغاز فصل تا صفحه ۶۷
۲. سازه های یخی ساده و زود گداز تا صفحه ۷۳
۳. پیوند با زندگی صفحه ۸۳
۴. از با هم بیند یشیم صفحه ۸۲ تا پایان فصل ( رنگ، مدل دریای الکترونی، تیتانیم، تمرین های دوره ای )
شیمیفصل چهارم ۱. انرژی فعال سازی تا صفحه ۱۰۰
۲.آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ۱۰۸
۳. گروه عاملی کلید سنتز ها تا صفحه ۱۱۶
فیزیک فصل اول ۱. سقوط آزاد
فیزیکفصل دوم ۱. تکانه + قانون دوم نیوتن
فیزیک فصل سوم ۱. از ادراک شنوایی در صفحه ۸۱ تا پایان فصل سوم
فیزیکفصل چهارم۱. سراب + پاشندگی نور + از موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی تا پایان فصل
فیزیک فصل پنجم ۱. لیزر و پرسش های مرتبط با آن در پایان فصل
فیزیک فصل ششم ۱. شکاف و همجوشی و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل

حذفیات دروس تخصصی رشته تجربی

دانش آموزان رشته تجربی در بعضی از دروس مانند شیمی با دانش آموزان رشته ریاضی مشترک هستند.

با توجه به اینکه یک سری از دروس تخصصی بین رشته تجربی و ریاضی مشترک است اما ممکن است حذفیات هر رشته با توجه به دروس تخصصی آن ها با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

نام درسفصلحذفیات
زیست شناسیفصل اول ۱. از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
۲. از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
۳. از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
زیست شناسیفصل دوم ۱. از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار یک
۲. از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار دو
زیست شناسیفصل سوم ۱. از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
زیست شناسیفصل چهارم ۱. از ابتدای گفتار سوم تا سر گونه زایی
زیست شناسیفصل پنجم۱. از تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار دوم
۲. سلامت بدن: پادا کسنده ها تا پایان فصل
زیست شناسیفصل ششم۱. از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار دوم
۲. از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
زیست شناسیفصل هفتم۱. از مهندسی بافت تا آخر گفتار دوم
زیست شناسیفصل هشتم۱. از زندگی گروهی تا پایان فصل
شیمیفصل اول۱. از آغاز فصل تا صفحه ۵
۲. در جستجوی پاک کننده های جدید
۳. پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
۴. از صفحه ۳۱ تا پایان فصل ( تمرینات دوره ای )
شیمیفصل دوم۱. از آغاز فصل تا صفحه ۳۹
۲. پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۲
۳. پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل ( آبکاری و فرآیند هال، تمرین های دوره ای )
شیمیفصل سوم ۱. از آغاز فصل تا صفحه ۶۷
۲. سازه های یخی ساده و زود گداز تا صفحه ۷۳
۳. پیوند با زندگی صفحه ۸۳
۴. از با هم بیند یشیم صفحه ۸۲ تا پایان فصل ( رنگ، مدل دریای الکترونی، تیتانیم، تمرین های دوره ای )
شیمیفصل چهارم۱. انرژی فعال سازی تا صفحه ۱۰۰
۲.آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ۱۰۸
۳. گروه عاملی کلید سنتز ها تا صفحه ۱۱۶
فیزیک فصل اول ۱.حرکت با شتاب ثابت
فیزیک فصل دوم ۱. تکانه + قانون دوم نیوتن + نیروی گرانشی
فیزیک فصل سوم۱. از ادراک شنوایی در صفحه ۷۳ تا سر بخش بازتاب موج + سراب + پاشندگی نور از فصل سوم
فیزیک فصل چهارم۱. لیزر به همرا تمرینات مرتبط با این مباحث در پایان هر فصل

حذفیات دروس عمومی

تمامی رشته های تحصیلی در مقطع متوسطه دوم در دروس عمومی با یکدیگر مشترک هستند و یادگیری آن ها برای تمامی دانش آموزان مشترک بوده و بستگی به رشته تخصصی آن ها ندارد.

دروس عمومی مشترک بین تمامی رشته ها شامل: ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می شود.

نام درسمبحث
ادبیات فارسیگنج حکمت، روان خوانی و شعر خوانی
عربی۱. ساختار زبان ( قواعد )، کنزالحکمه / نورالسماء / البحث العلمی ( پژوهش )
۲. بخش اجباری: معجم، تمرینات واژگان، حوار

مواردی که شامل حذفیات نمی شود

دین و زندگی ، زبان انگلیسی، ریاضیات تجربی، هندسه، گسسته، حسابان

حذفیات دروس تخصصی رشته انسانی

حذفیات پایه دوازدهم رشته انسانی هنوز اعلام نشده است و به محض انتشار، در همین سایت قرار خواهد گرفت

برگزاری حضوری امتحانات نهایی ۱۴۰۰

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش گفت:

در خرداد ۱۴۰۰ فقط امتحانات پایه های نهم و دوازدهم و داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگسالان حضوری است.

تصمیم گیری در مورد بقیه پایه ها بر عهده مدیر مدرسه می باشد.

کسب بهترین نمره در امتحانات نهایی

امتحانات نهایی یکی از پر استرس ترین امتحانات می باشد و دانش آموزان باید حسابی خودشان را برای این آزمون آماده کنند.

با استفاده از راهکار های طلایی و مفید می توانید بهترین نمره را در امتحانات نهایی کسب کنید.

در ادامه با ما همراه شوید تا با راهکار های مفید برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات نهایی آشنا شوید.

استفاده از بهترین شیوه مطالعه برای دروس در امتحانات نهایی

یکی از مهم ترین راهکار ها برای موفقیت در امتحانات نهایی و همینطور کنکور سراسری، استفاده از بهترین شیوه مطالعه می باشد.

انتخاب روش مطالعه برای هر فرد نسبت به دیگری منحصر به فرد است و نباید تمامی افراد روش های مطالعه یکسانی داشته باشند.

استفاده از بهترین روش های مطالعه، خلاصه نویسی، تند خوانی و … به دانش آموزان در کسب بهترین نمره در امتحانات نهایی کمک می کند.

استفاده از بهترین برنامه ریزی

یکی از راهکار های طلایی برای کسب بهترین نمره در امتحانات نهایی، استفاده از بهترین برنامه ریزی می باشد.

برنامه ریزی منحصر به فرد و دقیق به فرد کمک می کند که به صورت اصولی پیش برود و ساعت مطالعه خود را تنظیم کند.

برنامه ریزی هر دانش آموزی نسبت به دیگری متفاوت است و نباید همه دانش آموزان برنامه درسی یکسانی داشته باشند.

برنامه هر فردی باید نسبت به شرایط شخصی خودش، ساعت مطالعه و برنامه زندگی اش متفاوت باشد..

ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با مشاورین ما می توانید از طریق شماره زیر در ارتباط باشید

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

۱۳ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست