بودجه بندی کنکور1401

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

در این مبحث میخواهیم به بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ بپردازیم تا دانش آموزان کنکوری با دانستن این بودجه بندی بتوانند برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه منابع خود داشته باشند

هر دانش آموز کنکوری باید اطلاع دقیق از منابع کنکوری خود داشته باشد تا بتواند به موفقیت کامل در کنکور خود برسد

هر سال کنکور در قالب رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنرو زبان برگزار میشود که هر کدام منابع متفاوتی دارند

هر کدام از این رشته ها دارای دروس عمومی و اختصاصی هستند که منابع مرتبط به خود را دارند

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ :

کنکور ۱۴۰۱ هم مانند کنکور سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ در رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی ، هنر و زبان برگزار میشود که میخواهیم به شرح بودجه بندی و منابع این رشته ها در کنکور ۱۴۰۱ بپردازیم . ابتدا میرویم سراغ رشته تجربی

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ رشته تجربی :

رشته تجربی رواج بسیار زیادی در میان دانش آموزان دارد و هر ساله دانش آموزان زیادی قدم در این رشته میگذارند و با وارد شدن به این رشته رویای پزشکی را در سر میپرورانند

در کنکور سراسری هر سال ، رشته تجربی بیشترین تعداد داوطلب را دارد

به دلیل داشتن تعداد داوطلب زیاد در این رشته ، طبیعتا هم قبولی در زیر گروه های این رشته برای داوطلبان بسیار سخت تر از سایر رشته ها میباشد و نیاز به تلاش بیشتری دارد

برای داشتن برنامه ریزی دقیق و بهتر میتوانید از مشاوران مجرب و با تجربه موسسه یادگیری آسان نیز استفاده کنید

حال میرویم سراغ بودجه بندی دروس عمومی و اختصاصی رشته تجربی

بودجه بندی دروس عمومی رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱ :

درس های عمومی در تمامی رشته هایی که گفته شد مشترک است و شامل درس های ادبیات ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی میباشد

بودجه بندی ادبیات کنکور۱۴۰۱ :

ادبیات اولین درس در دفترچه عمومی سوالات کنکور ۱۴۰۱ در رشته تجربی است و از این درس ۲۵ سوال در کنکور می آید و ضریبش در کنکور ۴ است

مبحثتعداد سوالات
واژگان۳
املا۳
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۱
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹

مدت پاسخگویی به این درس ۱۸ دقیقه میباشد یعنی برای هر سوال ۴۲ ثانیه فرصت دارید

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۱ :

درس عربی دومین درس در دفترچه عمومی سوالات کنکور رشته تجربی است و از این درس هم ۲۵ سوال در کنکور می آید و در کنکور دارای ضریب ۲ میباشد

مبحث تعداد سوالات
ترجمه۱۰
سوال از متن۴
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۵
مفهوم۲

مدت پاسخگویی به سوالات این درس ۲۰ دقیقه میباشد یعنی هر سوال ۴۸ ثانیه

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۱ :

درس دین و زندگی در سه پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم تدریس شده است که به بودجه بندی این درس در سه پایه میپردازیم

مبحثتعداد سوال
آیات و روایات۱۱
متن۹
اشعار و حدیث۵

بودجه بندی دین و زندگی دهم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱ :

درس دین و زندگی سومین درس در دفترچه سولات عمومی کنکور تجربی است از این درس هم ۲۵ سوال در کنکور می آید و دارای ضریب ۳ میباشد

درستعداد سوال
درس اول : هدف زندگی۱
درس دوم : پر پرواز۱
درس سوم : پنجره ایی به روشنایی۱
درس چهارم : آینده روشن۰
درس پنجم : منزلگاه بعد۱
درس ششم : واقعه ی بزرگ۰
درس هفتم : فرجام کار۱
درس هشتم : آهنگ سفر۱
درس نهم : دوستی با خدا۰
درس دهم : یاری از نماز و روزه۱
درس یازدهم : فضیلیت آراستگی۰
درس دوازدهم : زیبایی پوشیدگی۱

بودجه بندی دین و زندگی یازدهم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱ :

درس تعداد سوال
درس اول : هدایت الهی۰
درس دوم : تداوم هدایت۱
درس سوم : معجزه ی جاویدان۱
درس چهارم : مسئولیت های پیامبر۰
درس پنجم : امامت ، تداوم رسالت۱
درس ششم : پیشوایان اسوهدرس ۶ و ۸ ترکیبی
درس هفتم : وضعیت فرهنگی و… پس از رحلت۱
درس هشتم : احیای ارزش های راستیندرس ۶ و ۸ ترکیبی
درس نهم : عصر غیبت۱
درس دهم : مرجعیت و ولایت فقیه۱
درس یازدهم : عزت نفس۱
درس دوازدهم : پیوند مقدس۰

بودجه بندی دین و زندگی دوازدهم رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱ :

درس تعداد سوالات
درس اول : هستی بخش۳
درس دوم : یگانه ی بی همتا۲
درس سوم : توحید و سبک زندگی۰
درس چهارم : فقط برای تو۰
درس پنجم : قدرت پرواز۱
درس ششم : سنت های خداوند در زندگی۱
درس هفتم : بازگشت۱
درس هشتم : زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی۰
درس نهم : پایه های استوار۰
درس دهم : تمدن جدید و مسئولیت ما۰

مدت پاسخگویی به سوالات درس دین و زندگی ۱۷ دقیقه میباشد یعنی برای هر سوال ۴۲ ثانیه فرصت دارید

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۱ :

زبان انگلیسی آخرین درس در دفترچه عمومی سوالات کنکور تجربی است که از این درس هم ۲۵ سوال در کنکور می آید و ضریبش ۲ است

مبحثتعداد سوال
واژگان۸
گرامر۴
Cloze Test۵
درک مطلب (Reading)۸

بودجه بندی دروس تخصصی رشته تجربی کنکور ۱۴۰۱ :

دروس اختصاصی رشته تجربی شامل زیست شناسی ، زمین شناسی ، ریاضی ، فیزیک و شیمی میباشد

که به بودجه بندی تک تک این دروس در رشته تجربی میپردازیم

بودجه بندی زمین شناسی کنکور ۱۴۰۱ :

زمین شناسی سال سوم :

فصل تعداد سوال
اول۰
دوم۱
سوم۱
چهارم۱
پنجم۲
ششم۳
هفتم۲
هشتم۱
نهم۱

زمین شناسی سال چهارم :

فصل تعداد سوال
اول۱
دوم۱
سوم۱
چهارم۱
پنجم۱
ششم۱
هفتم۲
هشتم۲
نهم۲
دهم۱

مدت پاسخگویی به سوالات درس زمین شناسی ۲۰ دقیقه میباشد یعنی برای هر سوال ۴۸ ثانیه فرصت دارید

بودجه بندی ریاضی کنکور ۱۴۰۱ :

درس ریاضی دومین درس در دفترچه تخصصی سوالات کنکور تجربی است که از این درس در کنکورسراسری ۳۰ سوال می آید و مدت پاسخگویی به آن ۴۷ دقیقه میباشد و برای هر سوال ۹۶ ثانیه فرصت پاسخگویی دارید

عنوان مبحث تعداد سوال
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۶
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتم۲
حد و پیوستگی۴
مشتق و کاربرد مشتق۳
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور ۱۴۰۱ :

درس زیست شناسی یکی از دروس مهم برای داوطلبان رشته تجربی میباشد که تاثیر بسیار مهمی در بدست آوردن رتبه بالا برای آنها دارد

حال میپردازیم به بودجه بندی زیست شناسی در سه پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم

بودجه بندی زیست شناسی دهم کنکور تجربی ۱۴۰۱ :

درس سوال
زیست جانوری ترکیبی۵
زیست گیاهی ترکیبی۶
فصل دوم : گوارش و جذب مواد۴
فصل سوم : تبادلات گازی۱
فصل چهارم : گردش مواد در بدن۳

بودجه بندی زیست شناسی یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۱ :

درسسوال
فصل اول : تنظیم عصبی۳
فصل دوم : حواس۲
فصل سوم : دستگاه حرکتی۳
فصل چهارم : تنظیم شیمیایی۱
فصل پنجم : ایمنی۲
فصل ششم : تقسیم یاخته۰
فصل هفتم : تولید مثل۲

بودجه بندی زیست شناسی دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۱ :

فصلتعداد سوال
فصل اول : مولکول های اطلاعاتی۳
فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته ها۱
فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها۴
فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی۴
فصل پنجم : از ماده به انرژی۳
فصل ششم : از انرژی به ماده۱
ترکیبی چند فصل به صورت شمارشی۲

تعداد سوالات درس زیست شناسی در کنکور سراسری ۵۰ سوال میباشد

مدت پاسخگویی به سوالات این درس ۳۶ دقیقه میباشد یعنی هر سوال ۴۲ ثانیه

این درس را در یادگیری آسان استاد شیخی تدریس میکنند و میتوانید برای خرید دی وی دی های آموزشی و تست زنی این استاد به لینک زیر مراجعه کنید

دی وی دی های استاد شیخی

بودجه بندی فیزیک کنکور ۱۴۰۱ :

درس فیزیک چهارمین درس در دفترچه اختصاصی سوالات کنکور تجربی میباشد

تعداد سوالات در این درس ۳۰ سوال و مدت پاسخگویی به آن ۳۷ دقیقه میباشد یعنی هر سوال ۷۲ ثانیه میباشد

عنوان تعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری۱
کار ، انرژی و توان۲
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما و گرما۳
الکتریسیته ساکن۳
جریان های الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۳
مغناطیس و القای الکترومغناطیسی۳
حرکت بر خط راست۳
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ایی۳

بودجه بندی شیمی کنکور ۱۴۰۱ :

درس شیمی آخرین درس در دفترچه سوالات اختصاصی کنکور تجربی میباشد

این درس دارای ۳۵ سوال میباشد و مدت پاسخگویی به آن ۳۵ دقیقه و برای هر سوال ۳۵ ثانیه زمان میباشد

نام فصلتعداد سوالات
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

درس شیمی را در یادگیری آسان استاد عارف ربیعیان تدریس میکنند

درس شیمی با توجه به داشتن عناصر و فرمول های پیچیده ایی که دارد باعث میشود خیلی از دانش آموزان از این درس وحشت داشته باشند

و در کنکور به سراغ آن نروند اما در برنامه یادگیری آسان استاد عارف ربیعیان عناصر و فرمول های این درس را به شیوه رمزگذاری شده

و شیرین برای شما توضیح میدهد و یادگیری آن را برای شما داوطلبین بسیار آسان میکند

بودجه بندی دروس تخصصی رشته ریاضی کنکور۱۴۰۱ :

دفترچه تخصصی داوطلبان رشته ریاضی دارای سه درس ریاضی ، فیزیک و شیمی میباشد

ترتیب قرار گیری این دروس در دفترچه اختصاصی کنکور۱۴۰۱ :

عنوان درس تعداد سوال
ریاضی۵۵
فیزیک۴۵
شیمی۳۵

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

از درس ریاضی در قالب دروس هندسه ، حسابان و گسسته سوال طراحی میشود که به بررسی تک تک این دروس میپردازیم

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

هندسه کنکور ریاضی ره به تفکیک سه پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم برای شما شرح میدهیم

بودجه بندی هندسه دهم کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : ترسیم هندسی۱
فصل دو : دایره ها۲
فصل سه : روابط طولی۱
فصل سه : مساحت و کاربرد چند ضلعی ها۲
فصل سه : چند ضلعی ها۱
فصل چهار : تجسم فضایی۱

بودجه بندی هندسه یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : رابطه طولی در دایره ها۱
فصل اول : چند ضلعی های عاملی۱
فصل دوم : تبدیل های هندسی و کاربردها۰
فصل سوم : قضیه ی نیمساز ها۱

بودجه بندی هندسه دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعداد فصل
فصل یک : ماتریس ها۲
فصل یک : معادله ی دترمینان۱
فصل دو : دایره ها۲
فصل دو : بیضی و سهمی۲
فصل سه : بردار ها۰

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۱:

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : بخش پذیری اعداد۵
فصل یک : ترکیبی از کل فصل۱
فصل دو : گراف۳
فصل سه : ترکیبیات ، جایگشت با تکرار۳

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

بودجه بندی درس حسابان در دو پایه ی یازدهم و دوازدهم را برای شما بیان خواهیم کرد .

بودجه بندی حسابان یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعداد فصل
فصل یک : مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی۱
فصل دو : مساحت تابع۱
فصل دو : نمودار تابع۱
فصل دو : اعمال روی توابع۱
فصل سه : کاربرد لگاریتم۱
فصل چهار : نسبت مثلثاتی۱
فصل پنج : پیوستگی۱
فصل یک و چهار ترکیبی از مثلثات و جبر و معادله۱

بودجه بندی حسابان دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : تقسیم و بخش پذیری۱
فصل دو : معادلات مثلثاتی۱
فصل سه : حد های نامتناهی در بی نهایت۱
فصل چهار : کاربرد آهنگ متوسط و تغییرات۱
فصل چهار : خط مماس بر یک منحنی۱
فصل سه ترکیبی با تابع و مجانب ها۱
فصل چهار ترکیبی با مثلثات و مشتق۱

بودجه بندی آمار و احتمال کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعدا سوال
فصل یک : ضرب دکارتی۱
فصل یک : جبر و مجموعه ها۲
فصل یک : ترکیب گزاره ها۱
فصل دو : مسئله ی احتمال۲
فصل دو : احتمال شرطی۱
فصل سه : معیار های گرایش به مرکز ( میانگین )۱

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

بودجه بندی فیزیک را در سه پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم برای شما دانش آموزان شرح میدهم

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد۳
فصل سوم : کار ، انرژی و توان۲
فصل چهار : دما و گرما۲
فصل پنج : ترمودینامیک۴

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : الکتریسیتۀ ساکن۴
فصل دو : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۶
فصل سه : مغناطیس۱
فصل چهار : القای الکترو مغناطیسی و جریان متناوب۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۱ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : حرکت بر خط راست۵
فصل دو : دینامیک و حرکت دایره ای۵
فصل سه : نوسان و موج۵
فصل چهار : برهم کنش های موج۳
فصل پنج : آشنایی با فیزیک اتمی۲
فصل شش : آشنایی با فیزیک هسته ای۰

بودجه بندی شیمی کنکور ۱۴۰۱ :

نام فصلتعداد سوالات
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۱ :

دفترچه اختصاصی کنکور انسانی شامل ۹ درس میباشد

ترتیب قرار گیری و تعداد سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۱ :

عنوان درستعداد سوالات
ریاضی۲۰
اقتصاد۱۵
زبان و ادبیات فارسی۳۰
زبان عربی۲۰
تاریخ۱۵
جغرافیا۱۵
علوم اجتماعی۲۰
فلسفه و منطق۲۵
روان شناسی۲۰

منابع کنکور۱۴۰۱ :

داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ باید بدانند که کنکور ۱۴۰۱ برای داوطلبان نظام جدید فقط برگزار میشود و حتما باید از منابع کتاب درسی خود اطلاع کامل را داشته باشند تا بتوانند کنکور خوبی را پشت سر بگذارند

منابع کنکور۱۴۰۱ رشته تجربی :

درسپایه سال
زیستدهم ، یازدهم ،دوازدهم۱۴۰۰،۹۹،۹۸
ریاضیدهم ، یازدهم ،دوازدهم۱۴۰۰،۹۹،۹۸
فیزیکدهم ، یازدهم ،دوازدهم۱۴۰۰،۹۹،۹۸
شیمیدهم ، یازدهم ،دوازدهم۱۴۰۰،۹۹،۹۸

منابع کنکور ۱۴۰۱ رشته ریاضی :

درسپایهسال
ریاضیدهم ، یازدهم ،دوازدهم۱۴۰۰،۹۹،۹۸
فیزیکدهم ، یازدهم ،دوازدهم۱۴۰۰،۹۹،۹۸
شیمیدهم ، یازدهم ،دوازدهم۱۴۰۰،۹۹،۹۸

شما دانش آموزان میتوانید با مطالعه این مبحث و آگاهی از بودجه بندی تک تک دروس رشته های تجربی ، ریاضی و انسانی برنامه ریزی منسجم و مفیدی برا کنکور خود داشته باشید

با استفاده از برنامه ریزی رایگان مشاوران یادگیری آسان میتوانید کنکور ۱۴۰۱ را با موفقیت پشت سر بگذارید

میتوانید برای برقراری با مشاوران یادگیری آسان و دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰ تماس برقرار کنید.

۷ دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست