مقالات یادگیری آسان

طرح نخبگان کنکور آسان است

مقالات و اخبار یادگیری آسان

طرح نخبگان یادگیری آسان

طرح نخبگان یادگیری آسان

دراین مقاله میخواهیم درباره طرح نخبگان یادگیری آسان صحبت کنیم در هرخانواده ایی که دانش آموز کنکوری وجود داشته باشد ، همزمان…
تغییرات کتاب فارسی دوازدهم

تغییرات کتاب فارسی دوازدهم چاپ ۹۹ نسبت به چاپ ۹۸

در این مقاله میخواهیم تغییرات کتاب فارسی دوازدهم چاپ ۹۹ نسبت به چاپ ۹۸ را بررسی کنیم تغییرات کتاب فارسی دوازدهم :…
مشاور یادگیری آسان

مشاور یادگیری آسان

مشاور یادگیری آسان موضوع ما در این مقاله است دانش آموزان برای اینکه بتوانند در مسیر کنکوری خود به موفقیت برسند اول…
حذفیات کنکور1400ادبیات

حذفیات کنکور ۱۴۰۰ در درس ادبیات

پیش بینی میشود که حذفیات کنکور ۱۴۰۰ در درس ادبیات به شرح زیرباشد برای مطالعه هر درسی برای کنکور باید از حذفیات…
تحلیل آماری سوالات دستورزبان فارسی

تحلیل آماری سوالات دستور زبان فارسی کنکور ۹۸

در این مقاله میخواهیم به تحلیل آماری سوالات دستور زبان فارسی کنکور ۹۸ بپردازیم تحلیل آماری : در کنکور ۹۸ در هر…
تغییرات کتاب فارسی یازدهم

تغییرات کتاب فارسی یازدهم چاپ ۹۹ نسبت به چاپ ۹۸

در این مقاله میخواهیم تغییرات کتاب فارسی یازدهم چاپ ۹۹ نسبت به چاپ ۹۸ را بررسی کنیم درس ادبیات را در برنامه…
تغییرات کتاب فارسی دهم

تغییرات کتاب فارسی دهم چاپ ۹۹ نسبت به چاپ ۹۸

ما در این مقاله میخواهیم تغییرات کتاب فارسی دهم چاپ ۹۹ نسبت به چاپ ۹۸ را بررسی کنیم درس ادبیات را در…
نکات تست زنی

نکات تست زنی

نکات تست زنی از زبان مشاوران و رتبه برتر های کنکور آسان است خیلی از دانش آموزان هستند که میتوانند به درستی…
فهرست